Нашето местоположение

Метаксакис
София България
Ул. Никола Петков 52

Бизнес сграда Trade West House, ет.1, офис 1-10
Телефон
+359 885 003 861

E-mail
info@metaxakis.bg

Работно време
понеделник до петък от 09:30 - 17:00 ч.

Форма за контакт