В случай на производствени повреди или дефектни материали, които нарушават правилното използване на този продукт, METAXAKIS трябва да поправи или да замени продукта по свое усмотрение, в съответствие с условията, посочени тук.

 

В случай на претенция за причините, посочени в гаранцията, METAXAKIS си запазва правото да замени продукта с еквивалентен модел, в зависимост от наличността на продукта или неговите части.

 

1. Тази гаранция покрива първоначалния купувач от дефекти в материал или изработка за период от 2 години, 5 години или 10 години от датата на покупката на тези продукти, които са посочени съответно на съответната страница в нашия каталог и уеб сайт. "Дефекти", използвани в тази гаранция, се дефинират като всякакви несъвършенства, които могат да увредят правилното използване на продукта. Дефекти, произтичащи от злоупотреба или небрежност, правят тази гаранция невалидна. Тази гаранция не покрива щети, причинени от вандализъм, излагане на екстремни температури, влага или соленост, разтворители, киселини, "природни бедствия" или всяко друго събитие извън контрола на производителя.

 

2. Тази гаранция е непрехвърлима и се ограничава изрично до поправката или подмяната на дефектния продукт. Ако продуктът е дефектен в условията на тази гаранция, METAXAKIS трябва да поправи или да замени дефектните части без разходи за купувача. Транспортните такси за поправката или подмяната на продукта не са покрити и ще бъдат направени от купувача.

 

3. Тази ограничена гаранция важи само за първоначалния купувач. Необходима е доказателство за покупка. В някои случаи може да се изискват снимки, инвентаризация и инспекция от трети страни.

 

4. Тази гаранция не покрива изтъняването на тъканите, устойчивостта на тъканите, надраскването, износването или други козметични щети, които могат да възникнат при правилното използване на продукта. Освен това, дефектите, произтичащи от умишлено увреждане, небрежност или неразумна употреба, правят тази гаранция невалидна.

 

5. Отговорността за случайни или последващи щети е изрично отхвърлена. Представеното тук покритие е ограничено до стойността на продукта.

 

6. Докато всеки опит се прави по време на производството, за да се осигури максимална безопасност за потребителя, не може да се гарантира свобода от нараняване, причинена от използването на този продукт.

 

7. METAXAKIS предлага посочената гаранция за закупуване на конкретни продукти в каталога от 1 ноември 2015 г. Продукти, закупени преди тази дата, имат двугодишна европейска гаранция.

 

8. Гаранцията изтича автоматично в случай на поправка от неупълномощени лица на нашата компания.

Всеки ремонт на продукта не удължава срока на гаранцията.

 

9. Доколкото това е позволено от приложимото право, всякакви подразбиращи се гаранции се изключват. Нито METAXAKIS, нито представител не поемат никакви други задължения във връзка с този продукт.